Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

 

 

Knyga apie tai, kaip matyti savo kelią, sugebėti atpažinti, atsirinkti ir atrasti! Knyga apie tai, kaip matyti savo kelią, sugebėti atpažinti, atsirinkti ir atrasti!

PASKAITOS:   

Pasiruošimas tėvystei ir hipnogimdymų mokymai Kaune

Sausio 7, 9,  14 ir 23 dienomis

Daugiau informacijos UNIJOGA

 

    Žmonijos santykis su moteriškumu vinguriavo ir keliavo ilgas keliones. Mūsų vakarietiškoji kultūra patyrė visą spektrą jausmų ir reakcijų į moteris. Šioje kelionėje buvo išaukštinimo iki šventumo ir neapykantos bei raganų medžioklės. Mūsų kūnai turėjo būti pilni ir putlūs, liesi ir geibūs, raumeningi, stiprūs ir nualinti. Mūsų cikliškumas buvo apaustas paslaptingų istorijų, baimių, vėliau gėdos, kaltės. Iš mūsų tikėtasi kuklumo, kovingumo, paklusimo, savarankiškumo, stiprybės ir silpnumo. Ir dabar mes atsidūrėme pasaulyje, kuriame galimybės plačios kaip jūra. Ir šioje jūroje galime išgirsti jūros dainą,  vidinį šauksmą. Šauksmą atrasti tą Save, kurią gal pamiršom, gal praradom, gal niekada nepatyrėm, bet kurią atsimena mūsų kūnas, mes matėm ją mūsų močiučių akyse, jautėm mūsų giliausiose sielos kertelėse. Moteriškumas – galinga jėga. Ji gali tekėti kaip vanduo, ji gali ginti gyvybę kaip vilkė. Šios jėgos ilgesys, atbundantis jos patyrimas nematomais siūlais suriša mus į vientisą audinį.

    Išnešioti gyvybę savyje, tai vienas iš stipriausių įžeminto dvasingumo patyrimų. Tai tikras ir realus stebuklo išgyvenimas, tai mūsų žemiškos, kūniškos išminties ir jėgos patyrimas. Tai inicijuojantis patyrimas, kuriame atsiveria ir mūsų stiprybė ir mūsų pažeidžiamumas. Šioje kelionėje viskas intensyvu – ir meilė, ir euforija, ir baimės, nerimas, skausmas. Vidinis pasaulis juda stipriau ir intensyviau. Kaip ir mūsų kūnas, jis ruošiasi gimimui. Tokiame gimime gimdant labai svarbu būti lydimai. Lydimai artimų, tikrų, išmintingų moterų ar moters, mamų, seserų, draugių, močiučių, dūlų. Kurios galėtų apkabinti, nuraminti, išklausyti, pabūti, išbūti, kurių akyse gali matyti tikėjimą ir viltį, kurios gali tyliai niūniuoti, jog viskas bus gerai, jog tu gali, jog tau pavyks, kurios leidžia užgimti vidiniam vaikui, kupinam galimybių, gyvenimo, judėjimo ir išmintingai vidiniai moteriai, kuri suvokia gamtos dėsnius, priima gyvenimą ir atranda jo prasmę.

    Mano profesinė ir vidinė kelionė veda mane link giluminio moteriškumo patyrimo. Esu baigusi dūlos kursus Didžiojoje Britanijoje ir su kitomis moterimis keliauju nėštumo keliones. Norėčiau jog kiekviena moteris atrastų savo galingą moteriškumą, patirtų kūniškus ciklus kaip giluminį ryšį su gamta ir žeme, patirtų gimdymą kaip paslaptingą virsmo išgyvenimą, atrastų savo kūrybines galias ir įeitų į išminties amžių su meile ir priėmimu.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?